معرفی و استخدام در مرکز مدیریت مهندسی بزرگراه دانش و فناوری

ME Center | Management And Engineering Center | بزرگراه دانش و فناوری | برگزاری دوره جامع آموزشی تربیت کارشناس حرفه ای

دپارتمان برنامه ریزی و کنترل تولید ولجستیک


  دوره جامع تربيت کارشناس برنامه ريزي توليد

 

اخبار مربوط به برگزاری دوره های جامع آموزشی تربیت کارشناس حرفه ای شغلی بزرگراه دانش و فناوری اطلاعیه
 اطلاعیه دوره های جامع آموزشی تربیت کارشناس حرفه ای کنترل پروژه - کارشناس اجرائی - مهندس کیفیت - برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک  جدول زمانبندی دریافت گواهینامه 10/26 ادامه
 اطلاعیه دوره های جامع آموزشی تربیت کارشناس حرفه ای کنترل پروژه - کارشناس اجرائی - مهندس کیفیت - برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک کلاس دوره کنترل پروژه در تاریخ 19دیماه در فلکه دوم صادقیه، کوچه تقدیری شرقی، موسسه توسعه شریف برگزار می شود. 10/06 ادامه
 اطلاعیه دوره های جامع آموزشی تربیت کارشناس حرفه ای کنترل پروژه - کارشناس اجرائی - مهندس کیفیت - برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک اطلاعیه دعوت به همکاری، استخدام مهندس کامپیوتر 10/06 ادامه
 اطلاعیه دوره های جامع آموزشی تربیت کارشناس حرفه ای کنترل پروژه - کارشناس اجرائی - مهندس کیفیت - برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک کلاس دوره کنترل پروژه در12و13دی تشکیل نمی شود. 10/06 ادامه
 اطلاعیه دوره های جامع آموزشی تربیت کارشناس حرفه ای کنترل پروژه - کارشناس اجرائی - مهندس کیفیت - برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک 22ساعت آموزش رایگان به کنترل پروژه اضافه شد 09/29 ادامه
 اطلاعیه دوره های جامع آموزشی تربیت کارشناس حرفه ای کنترل پروژه - کارشناس اجرائی - مهندس کیفیت - برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک هفدهمین دوره جامع تربیت کارشناس کنترل پروژه 09/29 ادامه
 اطلاعیه دوره های جامع آموزشی تربیت کارشناس حرفه ای کنترل پروژه - کارشناس اجرائی - مهندس کیفیت - برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک شانزدهمین دوره جامع تربيت کارشناس اجرايی HSE 09/28 ادامه
 اطلاعیه دوره های جامع آموزشی تربیت کارشناس حرفه ای کنترل پروژه - کارشناس اجرائی - مهندس کیفیت - برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک شانزدهمین دوره جامع تربیت مهندسی کیفیت 10/05 ادامه
 اطلاعیه دوره های جامع آموزشی تربیت کارشناس حرفه ای کنترل پروژه - کارشناس اجرائی - مهندس کیفیت - برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک شانزدهمین دوره جامع برنامه ريزی و کنترل توليد 09/28 ادامه

عضویت در خبرنامه

جهت برخورداري از امتيازات ويژه مي توانيد در خبرنامه ما عضو شويد